OSP Pokój

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju

Jednostka OSP z długa tradycją – pierwsza wzmianka o powstaniu straży ogniowej w Pokoju pochodzi z 1909 roku.

Członkowie grupy | Sektor społeczny
data publikacji: 12 stycznia 2024
Gmina Pokój

Gmina pełna lasów, parków, stawów i karpi

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 31 sierpnia 2023