Członkowie grupy   |   Sektor publiczny

Gmina Pokój

Data publikacji: 31 sierpnia 2023  Drukuj 

Gmina Pokój leży 165 m n.p.m. , w środkowej części województwa opolskiego na północ od jego stolicy, w kompleksie leśnym Borów Stobrawskich, na Nizinie Śląskiej. Kompleks ten to serce najcenniejszych obszarów przyrodniczych Opolszczyzny, zajmuje obszar 133 km2. 

Gmina Pokój została utworzona w 1973 r. z dawnych gromad Pokój i Dąbrówka Dolna oraz z sołectwa Ładza należącego do gromady Kup. Centrum kulturalno – gospodarczym jest Pokój, w nim także swoją siedzibę mają władze samorządowe Gminy. Gmina posiada duże obszary leśne, wśród których położony jest Pokój. Sprawia to, że panuje tu specyficzny mikroklimat. Ten walor okolicy odkryty został w 1850 roku. Wtedy też nastąpił rozwój Pokoju jako ośrodka wypoczynkowo – kuracyjnego.

Gmina Pokój to także teren na którym znajduje się wiele gospodarstw rybackich zarówno prywatnych i państwowych. Są tu bowiem sprzyjające warunki przyrodnicze jak i wielowiekowe tradycje hodowli karpia. Z powodu rozległych bagien oraz moczarów trudnych do przebycia książe Karol Chrystian Erdmann von Württemberg (1716 – 1792) podjął prace osuszenia terenu i założenia hodowli karpi w okolicach Pokoju. Większość stawów powstała w okresie wojny siedmioletniej, gdy panowała wielka bieda i książę zlecił kopanie stawów, aby dać ludziom możliwości zarobku.

W dniu 30.IX.1958 roku , decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powołano Gospodarstwo Rybackie Krogulna jako nowy Zakład Lasów Państwowych. Obecnie Gospodarstwo znajduje się w strukturze organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Prowadzi działalność na obszarze 648,3 hektarów stawów, położonych w południowo-zachodniej części województwa opolskiego. Zgrupowane w ośmiu obiektach rybackich stawy, to 55 zbiorników śródleśnych zasilanych wodami głównie ze zlewni rzeki Stobrawa. Podstawowa działalność Gospodarstwa to hodowla ryb słodkowodnych, głównie karpia. Jednak równie ważne są działania na rzecz ochrony przyrody oraz utrzymania w należytym stanie obiektów stawowych jako zbiorników retencji wodnej. Tak utrzymane stawy stanowią ważny element ekosystemów leśnych.

Tagi

left
right
right