Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa

 Drukuj 

BENEFICJENT: Marcin Bartoń

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój działalności w zakresie świadczenia usług wspomagających produkcję roślinną

KWOTA DOFINANSOWANIA: 342265.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Pokój

GMINA: Pokój

ZAKRES PROJEKTU: Projekt realizowany był w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 - Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymywania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką. Zakupiono kombajn oraz siewnik (z zamiarem świadczenia usług rolniczych na wynajem).

Tagi

left
right
right