Gospodarstwo Rybackie Marcina Bartonia

Gmina Pokój

Gmina pełna lasów, parków, stawów i karpi

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 31 sierpnia 2023
P. 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
Gospodarstwo Rolno-Rybackie Marcin Bartoń

Gospodarstwo Rybackie Marcina Bartonia położone jest w Gminie […]