Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Modernizacja “Rybaczówki” w Turawie

 Drukuj 

BENEFICJENT: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.pzw.org.pl/opole

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego "RYBACZÓWKA" w Turawie oraz wykonanie materiału filmowego promującego walory turystyczne obszaru RLGD "Opolszczyzna"

KWOTA DOFINANSOWANIA: 146719.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Turawa

GMINA: Turawa

ZAKRES PROJEKTU: Posadowienie kontenera sanitarnego wraz z niezbędną instalacją wodno-kanalizacyjną, budowa pomostu pływającego, zakup systemu monitoringu, remont elewacji domków letniskowych i remont dachu z blachy trapezowej, wykonanie drewnianego podestu w domku nr 13, wykonanie schodów do domku typu „Góral”, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej w domku typu „Mikołajki”, roboty ziemne i konserwatorskie na obiekcie: wykonanie skarpy z gruntu pozyskanego z pogłębienia basenu oraz uporządkowanie istniejącej skarpy poprzez jej wykoszenie i wywiezienie pozyskanego materiału roślinnego oraz wyrównanie. Dodatkowo – poza kosztami kwalifikowalnymi projektu wykonano filmowy materiał promocyjny nt. obiektu i Okręgu PZW.

Tagi

left
right
right