Dotacje | Dotacje 2014-2020 | Zrealizowane projekty

Plenery malarskie na terenie Ośrodka Zarybieniowego „Poliwoda” w Biestrzynniku

BENEFICJENT: Dom Kultury w Ozimku

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.dk.ozimek.pl

TYTUŁ PROJEKTU: Sztuka wody

KWOTA DOFINANSOWANIA: 20313.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Biestrzynnik i Ozimek

GMINA: Ozimek

ZAKRES PROJEKTU: W ramach projektu zorganizowano 6 plenerów malarskich o tematyce związanej z wodą i rybami dla uczniów szkół podstawowych w terenu Gminy Ozimek. Warsztaty odbyły się na terenie Ośrodka Zarybieniowego „Poliowoda” Okręgu Opolskiego PZW w Biestrzynniku. W ramach projektu zorganizowano w Ośrodku Kultury w Ozimku również wernisaż prac powstałych w ramach plenerów

left
right
right