Gmina Ozimek

Strona 1 z 2
Gmina Ozimek

Kraina jezior, dinozaurów oraz zabytków hutnictwa

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 31 sierpnia 2023
P. 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone głównie […]

data publikacji: 30 sierpnia 2023
P. 2.3.2 Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 30 sierpnia 2023
P. 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
Strona 1 z 2