Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Rozbudowa Ośrodka Zarybieniowego “Poliwoda”

 Drukuj 

BENEFICJENT: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.pzw.org.pl/opole

TYTUŁ PROJEKTU: Rozbudowa i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku

KWOTA DOFINANSOWANIA: 213064.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Biestrzynnik

GMINA: Ozimek

ZAKRES PROJEKTU: W ramach projektu: - wykonano instalację do natleniania stawów hodowlanych na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda - zakupiono 7 szt. basenów do hodowli ryb - wykonano ekologiczną oczyszczalnię ścieków , - zamontowano pompę głębinową do studni głębinowej, - wybudowano wiatę o wymiarach 16,2 m x 10m do przechowywania sprzętu

Tagi

left
right
right