Dotacje   |   Dotacje 2014-2020   |   Zrealizowane projekty

Rozwój oferty turystycznej Ośrodka Zarybieniowego “Poliwoda” w Biestrzynniku

 Drukuj 

BENEFICJENT: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

STRONA WWW BENEFICJENTA: www.pzw.org.pl/opole

TYTUŁ PROJEKTU: Remont budynku i zagospodarowanie terenu na obszarze Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku celem rozwoju oferty turystycznej

KWOTA DOFINANSOWANIA: 197874.00 zł

MIEJSCOWOŚĆ: Biestrzynnik

GMINA: Ozimek

ZAKRES PROJEKTU: Remont budynku „dworku”: wykonanie kanalizacji deszczowej , izolacji pionowych ścian piwnic, wykonanie schodów zewnętrznych, utwardzenie terenu, wymiana grzejników na I piętrze budynku w pokojach wypoczynkowych, wymiana stolarki okiennej na I piętrze i poddaszu, remont elewacji zewnętrznej, montaż klimatyzacji, modernizacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (wymiana pieca), wykonanie systemu oświetlenia i systemu monitoringu.

Tagi

left
right
right