Członkowie grupy | Gdzie po rybę? | Gospodarstwa rybackie | Partnerzy | Sektor rybacki

Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych w Krogulnej

gospodarstwa
Zadzwoń Wyznacz trasę

Ekologiczna hodowla ryb, szacunek dla tradycji, a równocześnie otwartość na nowe wyzwania i możliwości – to najkrótsza charakterystyka Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych w Krogulnej, którego początki sięgają 1958 roku. Jest to drugie co do wielkości gospodarstwo na Opolszczyźnie. Prowadzi hodowlę w 55 stawach o łącznej powierzchni 667 hektarów. Większość z nich znajduje się w leśnych terenach zlewni Stobrawy i Gmina Pokój, ale też w obiektach na terenie Nadleśnictw: Namysłów, Brzeg, Kup, Strzelce Opolskie i Turawa. Krogulna była jednym z założycieli Grupy Rybackiej “Opolszczyzna” i docenia płynące z tego korzyści. Dzięki unijnym dotacjom wciąż się unowocześnia i inwestuje w sprzęt. 

Podstawą hodowli gospodarstwa w Krogulnej jest wyśmienity karp królewski, którego walory smakowe znane są daleko poza granicami Opolszczyzny. Oprócz karpia odławia się tu także amury, tołpygi, sumy i szczupaki. Roczna produkcja to średnio 400 ton ryby handlowej. Gospodarstwo ma punkt detalicznej sprzedaży bezpośredniej, ale zdecydowaną większość ryb sprzedaje hurtowo. W 2019 roku w Krogulnej powstała nowoczesna przetwórnia. Teraz karp oferowany jest w wielu odsłonach: patroszony, tuszka, dzwonko, płat, filet bez skóry, filet nacinany ze skórą i bez. Gotowy produkt pakowany jest zgodnie z życzeniem kontrahentów. Mogą to być styroboxy, tacki MAP lub SKIN. Gospodarstwo ma też samochód z chłodnią i może dostarczać swoje ryby nawet w najdalsze zakątki Polski. 

Krogulna ma własne stado tarlaków, od lat starannie selekcjonuje osobniki, wybierając te o najlepszych cechach hodowlanych. Gospodarstwo samodzielnie produkuje narybek, kroczek, aż do uzyskania pożądanego karpia o wadze handlowej. Karp z Krogulnej hodowany jest w cyklu trzyletnim. Żyje w naturalnie czystych stawach położonych w kompleksach leśnych i karmiony jest wyłącznie sprawdzonym, ekologicznym zbożem. 

Bogata wiedza i kultura rybacka przekazywana z pokolenia na pokolenie to podstawa pracy w Krogulnej. Gospodarstwo od lat stosuje sprawdzone metody hodowlane. Jednak równie ważne są działania na rzecz ochrony przyrody oraz utrzymania w należytym stanie obiektów stawowych jako zbiorników retencji wodnej. Tak utrzymane stawy stanowią ważny element ekosystemów leśnych. Cały teren Gospodarstwa zasiedlają rzadkie, często chronione okazy flory i fauny, jak np.: grzybień biały, grążel żółty, salwinia pływająca, kotewka orzech wodny, lindernia mułowa oraz takie gatunki ptaków, jak: żurawie, bąki i gągoły, orliki krzykliwe, nieme łabędzie, dzikie gęsi, czaple białe, perkozy, bociany czarne, a także zimorodki. Przez wiele lat Dyrektorem Gospodarstwa był śp. Janusz Preuhs, który doceniał pozamaterialną wartość hodowli ryb, a piękno przyrody utrwalał na zdjęciach.

Najważniejsze informacje
  • powierzchnia stawów: 667 ha
  • karp królewski, amur, szczupak, tołpyga, sum
  • własne stada tarlaków
  • sprzedaż materiału zarybieniowego
  • sprzedaż detaliczna i hurtowa ryby handlowej
  • własna przetwórnia, ryba przetworzona pakowana w styroboxy, tacki SKIN i MAP (tuszki, płaty, filety, dzwonka, filety nacinane)
  • możliwość transportu ryb żywych i przetworzonych

Tagi

left
right
right