Gmina Murów

Gmina Murów

Zielone zacisze Opolszczyzny

Członkowie grupy | Sektor publiczny
data publikacji: 31 sierpnia 2023
P. 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne, handlowe oraz ich wyposażenie

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone głównie […]

data publikacji: 30 sierpnia 2023
P. 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla […]

data publikacji: 29 sierpnia 2023
Gospodartwo Rybackie Ostoja

Ostoja to nazywa Gospodarstwa Rybackiego Wacława i Grzegorza […]

Zamek Bożejów

Zamek Bożejów to miejsce na niezapomniany wypoczynek w historycznej […]

Gdzie po rybę? | Restauracje
data publikacji: 20 czerwca 2023