Data publikacji: 29 sierpnia 2023

P. 1.2.3 Wspieranie dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką

Środki w ramach tego Przedsięwzięcia były przeznaczone dla gospodarstw rybackich.

W sumie przeprowadzono w latach 2016-2023 cztery nabory na to Przedsięwzięcie.

Ze wsparcia skorzystały następujące podmioty:

  1. Marcin Bartoń
  2. Rafał Kotlarz
left
right
right