Fundusze Unijne

Unijne wsparcie na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014-2020

Data publikacji: 11 sierpnia 2023  Drukuj 

W dniu 29 kwietnia 2016 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, nr 00010-6933-UM0830006/15.
9 marca 2020 roku podpisaliśmy aneks do w/w umowy zwiększający kwotę wsparcia.  

W ramach podpisanej umowy oraz aneksu przyznano nam wsparcie, które wydatkowane było w latach 2016-2023:

– realizacje operacji w ramach LSR (dotacje dla beneficjentów) – kwota 11.060.000,- zł 

– projekty współpracy – kwota 670.000,- zł 

– koszty bieżące i aktywizacja: 1.800.000,- zł. 

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze wynosi 85%. 

W trakcie wdrażania unijnych środków okazało się, że budżet, którym dysponujemy jest zależny od kursu EURO, dlatego ostateczne środki zostaną określone po rozliczeniu wszystkich projektów.

Wykorzystane środki lub środki w trakcie wykorzystywania:

KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA – KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM GRUPY RYBACKIEJ “OPOLSZCZYZNA”

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2021.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2022.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2023

PROJEKTY WSPÓŁPRACY ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ RYBACKĄ “OPOLSZCZYZNA”

Edukacja dla rybaków 

“Czas na rybę” 

Edukacja regionalna

Dobre praktyki w rybactwie (…)

“Karp nie tylko od święta” 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PRZEPROWADZONYCH NABORÓW

W latach 2017-2023 przeprowadziliśmy szereg naborów (konkursów) na określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Przedsięwzięcia. Beneficjentami unijnych środków zostały działające na obszarze objętym LSR gospodarstwa rybackie, przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i/lub instytucje im podległe, a także organizacje pozarządowe.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami wdrażania unijnych środków. Podsumowanie przeprowadzonych naborów i operacji własnych znajduje się TUTAJ.

OPERACJE WŁASNE

W latach 2017-2023 udało nam się zrealizować trzy operacje własne:

  1. Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny audiowizualny system promocji obiektów turystycznych na terenie objętym LSR
  2. Promocja kulinarnego potencjału opolskich ryb poprzez organizację warsztatów gastronomicznych
  3. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego 2023.

Wsparcie unijne na lata 2014-2020 jest już zakończone.

Obecnie trwają prace nad kolejnym okresem finansowania – na lata 2021-2027.

Więcej informacji o nowym okresie finansowania. 

 

 

 

left
right
right