Fundusze Unijne

Unijne wsparcie na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014-2020

W dniu 29 kwietnia 2016 roku podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, nr 00010-6933-UM0830006/15.
9 marca 2020 roku podpisaliśmy aneks do w/w umowy zwiększający kwotę wsparcia.  

W ramach podpisanej umowy oraz aneksu przyznano nam wsparcie, które wydatkowane było w latach 2016-2023:

– realizacje operacji w ramach LSR (dotacje dla beneficjentów) – kwota 11.060.000,- zł 

– projekty współpracy – kwota 670.000,- zł 

– koszty bieżące i aktywizacja: 1.800.000,- zł. 

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze wynosi 85%. 

W trakcie wdrażania unijnych środków okazało się, że budżet, którym dysponujemy jest zależny od kursu EURO, dlatego ostateczne środki zostaną określone po rozliczeniu wszystkich projektów.

Wykorzystane środki lub środki w trakcie wykorzystywania:

KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA – KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM GRUPY RYBACKIEJ „OPOLSZCZYZNA”

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2016. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018. 

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2019.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2020.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2021.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2022.

Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2023

PROJEKTY WSPÓŁPRACY ZREALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ RYBACKĄ „OPOLSZCZYZNA”

Edukacja dla rybaków 

„Czas na rybę” 

Edukacja regionalna

Dobre praktyki w rybactwie (…)

„Karp nie tylko od święta” 

PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PRZEPROWADZONYCH NABORÓW ORAZ OPERACJE WŁASNE

W latach 2017-2023 przeprowadziliśmy szereg naborów (konkursów) na określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Przedsięwzięcia. Beneficjentami unijnych środków zostały działające na obszarze objętym LSR gospodarstwa rybackie, przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego i/lub instytucje im podległe, a także organizacje pozarządowe.

Jako Grupa Rybacka zrealizowaliśmy także trzy operacje własne.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami wdrażania unijnych środków. Podsumowanie przeprowadzonych naborów i operacji własnych znajduje się TUTAJ.